กลุ่มสตรีทอผ้านวลละออ

ที่ตั้ง : บ้านนวลละออ หมู่ที่ 12 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าหางกระรอกบ้านนวลละออ เป็นผ้าทอโบราณที่มีลักษณะลวดลายเรียบง่าย มีความประณีตงดงามใช้เทคนิคการทอผ้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ากูย (ส่วย) ซึ่งรักษาสืบทอดจากบรรพบุรุษ คือ “การควบเส้น” ชาวศรีสะเกษ นิยมใช้และทอผ้าไหมควบ สตรีชาวกูยมีความชำนาญในการตีเกลียวเส้นไหม (ละวี/ระวี) ตามความเชื่อเรื่องความกลมเกลียวสามัคคีในครอบครัวและสายตระกูลที่นับถือผีกวยด้วยกัน
ผ้าไหมบ้านนวลลออ ได้รับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากลายดั้งเดิมของชุมชน จนได้ลายอัตลักษณ์ของชุมชน คือ “ผ้าหางกระรอกจกดาว” ซึ่งเป็นผ้าที่มีความสวยงาม ได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงวัฒนธรรม
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ “ผ้าไหมบ้านนวลละออ”
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางจงรักษ์ พลายงาม
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ผ้าหางกระรอกจกดาว”
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ยกดอกลายลูกแก้ว/ผ้าไหมลายดอกจำปี
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ 07.30 น.-18.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นางจงรักษ์ พลายงาม โทร.08 2875 4841 หรือ 08 2747 0354
๖.ช่องทางออนไลน์ : เพจ facebook ชื่อ “นวลละออ”

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น